ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ > Գծային, երկրագծային, քառակուսային ձևեր և նրանց որոշ կիրառություններ (տեսական նյութ, խնդիրներով և վարժություններով)

Գծային, երկրագծային, քառակուսային ձևեր և նրանց որոշ կիրառություններ (տեսական նյութ, խնդիրներով և վարժություններով)

Սամվել Դալալյան
Ձեռնարկը նվիրված է ֆիզիկամաթեմատիկական ուղղվածությամբ ֆակուլտետներում կարդացվող «Գծային հանրահաշիվ» դասընթացի որոշ կարևոր հարցերին: Այն կարող է օգտակար լինել գծային հանրահաշվով բոլոր հետաքրքրվողներին: