Հայ միջնադարյան գրականություն

Վազգեն Սաֆարյան
Ուսումնական ձեռնարկում 5-18-րդ դարերի գրականությունը քննվում է կրոնամիջնադարյան աշխարհայեցողության և հեղինակի գաղափարական դիրքորոշման, կանոնականխոսքի և անհատական պատկերավորման ու կերպավորման սկզբունքների համադրությամբ՝ գեղարվեստական առատ նյութի շրջանառումով ցուցադրելով գրականության ժանրաբովանդակային առաջընթացը: Ձեռնարկը հանձնարարվում է բանասիրության, պատմության, աստվածաբանության մասնագիտացումների ուսանողությանը: