Ռիսկի կառավարում

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ռ.
Ուսումնական ձեռնարկում ներառված են ռիսկի կառավարման հիմնախնդիրները, զետեղված է ռիսկ հասկացությունը, դրա նվազեցման և չեզոքացման մոտեցումները: Սույն ձեռնարկը հնարավորություն է ընձեռում ուսումնասիրել ռիսկի կառավարման մոտեցումները և հիմնախնդիրները: Ուսումնական ձեռնարը նախատեսված է ինչպես տնտեսագիտական մասնագիտության ուսանողների, այնպես էլ բոլոր այն ընթերցողների համար, ովքեր ցանկանում են ծանոթանալ ռիսկի կառավարման հետ: