ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԺՈՒՌՆԱԼԻՍՏԻԿԱ > «Ռադիոժուռնալիստի վարպետություն» դասընթացի ծրագիր-ուղեցույց

«Ռադիոժուռնալիստի վարպետություն» դասընթացի ծրագիր-ուղեցույց

Հեղինակներ` Նաղաշ Մարտիրոսյան, Մուշեղ Հովսեփյան, Արաքս Պողոսյան, Անուշ Մարտիրոսյան
Ուղեցույցում ներկայացված են լրագրողական գործունեության տեսական-ճանաչողական հիմնական սկզբունքներն ու մեթոդները, մեդիատեքստի կառուցման յուրահատկությունները: Նախատեսված է «Ռադիոժուռնալիստի վարպետություն» դասավանդողների, ինչպես նաև լրագրողական գործունեության հմտություններն ուսումնասիրողների համար: