ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ > Քաղցրահամ ջրերի ջրիմուռների ցեղերի համառոտ որոշիչ

Քաղցրահամ ջրերի ջրիմուռների ցեղերի համառոտ որոշիչ

Շահազիզյան Ի., Համբարյան Լ.
Ձեռնարկը նախատեսված է դպրոցների ավագ դասարանների բնագիտական ուղղվածությամբ սովորողների, ԲՈՒՀ -երի՝ Բուսաբանություն, Ալգոլոգիա, Հիդրոէկոլոգիա, Շրջակամիջավայրի քիմիա, Էկոլոգիայում կիրառվող ժամանակակից մեթոդներ առարկաների ուսումնասիրության, ուսումնական պրակտիկաների, ինչպես նաև կենսաբանական հետազոտություններ իրականացնող ասպիրանտների և մասնագետների համար: