ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > Ցանկ > Քաղաքական ուսմունքները նորագույն ժամանակներում

Քաղաքական ուսմունքները նորագույն ժամանակներում

Արմենակ Մանուկյան
Ա.Մանուկյանի «Քաղաքական ուսմունքները նորագույն ժամանակներում» ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է բուհերի քաղաքագիտության բաժինների ուսանողների համար: Այն նպատակ է հետապնդում անհրաժեշտ գիտելիքներ հաղորդել ուսանողներին նորագույն ժամանակների քաղաքական տեսությունների մասին, նրանց մոտ զարգացնելու ժամանակակից քաղաքական կյանքի ինքնուրույն ուսումնասիրության կարողություններ և հմտություններ: Գիրքը կարող է օգտակար լինել նաև հումանիտար այլ ֆակուլտետների ուսանողների, մասնավորապես պատմաբանների, միջազգայնագետների, սոցիոլոգների, հոգեբանների և ուր., ինչպես նաև քաղաքագիտությամբ հետաքրքրվող ընթերցասերների համար: