Քանակական մեթոդները ֆինանսներում

Վահագն Մելիք-Փարսադանյան, Էդմոնդ Վարդումյան
Ժողովածուն նախատեսված է բակալավրիատի վերջին կուրսի և մագիստրատուրայի այն ուսանողների համար, որոնք ուսումնասիրում են քանակական ֆինանսներ: Այն կարող է նաև օգտակար լինել նրանց համար, ովքեր զբաղվում են պրակտիկ ֆինանսներով: