ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > Ցանկ > Քաղաքական ուսմունքների պատմություն

Քաղաքական ուսմունքների պատմություն

Կառլեն Միրումյան
Ձեռնարկը նվիրված է քաղաքական մտքի պատմության ամբողջական լուսաբանմանը: Ներկայացված են անտիկ շրջանի, միջնադարի և նոր ժամանակի հիմնական քաղաքական ուսմունքները, ցույց են տրված նաև քաղաքական գաղափարախոսությունների զարգացումը, դրանց աշխարհայացքային հիմքերը: Հատուկ ուշադրություն է դարձվում քաղաքական ուսմունքների բազմազանության պատճառների լուսաբանմանը: Գիրքը հասցեագրված է բուհերի քաղաքագիտական և իրավաբանական ֆակուլտետների ուսանողներին, ասպիրանտներին և դասախոսներին, ինչպես նաև ընթերցողների լայն շրջանակին, ովքեր հետաքրքրվում են քաղաքականության, պետության և իրավունքի խնդիրներով: