Պռոշյան. Երկեր

Պռոշյան Պ.
Հայ մեծ վիպասան Պերճ Պռոշյանի ներկա ժողովածուում զետեղված են հեղինակի «Հացի խնդիր», «Ցեցեր» և «Բղդե» հանրահայտ վիպերը: