ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ ԵՎ ԴԻԶԱՅՆ > ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ > Հայ ձեռագրային զարդանկարչություն / Ornaments of Armenian manuscripts / Орнаменты армянских рукописей

Հայ ձեռագրային զարդանկարչություն / Ornaments of Armenian manuscripts / Орнаменты армянских рукописей

Կազմ.՝ Լ. Ա. Դուրնովա ; Խմբ.՝ Ա. Շ. Մնացականյան ; Առաջաբ.՝ Մ. Ս. Սարգսյան
ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ ; Արվեստ ; Մանրանկարչություն