ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ > ՕՊՏԻՄԱԼԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ ԵՎ ԽԱՂԵՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ