Նալբանդյան. Երկեր

Նալբանդյան Մ.
Ժողովածուում զետեղված են հայ մեծ հեղափոխական-դեմոկրատ գրողի բանաստեղծությունները, «Մինին` խոսք, մյուսին` հարսն» վիպակը, «Մեռելահարցուկ» վեպը, «Երկրագործությունը որպես ուղիղ ճանապարհ» աշխատությունը և հրապարակախոսական այլ գործեր: