Մովսես Խորենացու մատենագիտությունը

Պ. Հովհաննիսյան