ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ > Բարձրագույն հանրահաշվի դասընթաց

Բարձրագույն հանրահաշվի դասընթաց

Հ. Ս. Միքայելյան
Գիրքը ամփոփում է բուհերի մաթեմատիկական ֆակուլտետների բարձրագույն հանրահաշվին նվիրված նյութը: Նախատեսված է բուհերի ուսանողների և ասպիրանտների համար: