ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ ԵՎ ԴԻԶԱՅՆ > ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ > Միջնադարյան արևելաքրիստոնեական արվեստ (4-10-րդ դարեր)

Միջնադարյան արևելաքրիստոնեական արվեստ (4-10-րդ դարեր)

Զարուհի Հակոբյան