ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՖԻԶԻԿԱ > Մեխանիկայի ֆիզիկական հիմունքները

Մեխանիկայի ֆիզիկական հիմունքները

Աբրահամյան Մ. Գ.