Գեոդեզիա. Մաս I

Վ.Ա. Մեթանջյան, Հ.Ա. Բաբայան, Պ.Ս. Էֆենդյան