Հոգեբուժություն

Մ. Ա. Մելիք-Փաշայան, Վ. Հ. Հովհաննիսյան