Մեծարենց. Երկեր

Մեծարենց Մ.
Արևմտահայ անվանի բանաստեղծ Միսաք Մեծարենցի ներկա ժողովածուն կազմված է ժանրային, ժամանակագրական սկզբունքով. բանաստեղծություններ, գեղարվեստական արձակ, հոդվածներ, նամակներ, թարգմանություններ ու փոխադրություններ: Հրատարակության հիմքում ընկած է գրողի լիակատար ժողովածուն (Գ. Ա. Հրատարակություն, Ե., 1981թ.):