ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԺՈՒՌՆԱԼԻՍՏԻԿԱ > Մեծահասակների կրթությունը և ուսումնառությունը Հայաստանում

Մեծահասակների կրթությունը և ուսումնառությունը Հայաստանում

Խմբագրակազմ՝ Ա. Մկրտիչյան, Ա. Աթանեսյան
Ուսումնական նյութերի ժողովածուն պատրաստվել է համանուն գիտաժողովի նյութերի ներառմամբ (2017 թ. դեկտեմբերի 5-6, Երևանի պետական համալսարան, Երևան, Հայաստան) և նվիրված է մեծահասակների կրթության արդի հիմնախնդիրներին, ինչպես նաև դասավանդման մեթոդաբանական, արժեքաբանական և կիրառական հարցերին: Ժողովածուն հասցեագրված է գիտակրթական գործընթացներում ներգրավվածներին, կրթության վարչարարության մասնագետներին և մասնագիտական հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին: