Մատրիցային անալիզի տարրեր

Յուրի Հակոբյան
Ուսումնական ձեռնարկում համառոտակի շարադրվում են մատրիցների տեսության այն μաժինները, որոնք լայն կիրառություն ունեն ինչպես մաթեմատիկայի ցանկացած ոլորտում, այնպես էլ μազմաթիվ գործնական խնդիրներ լուծելիս: Ներկայացված նյութը կարելի է դիտարկել որպես գծային հանրահաշվի ավանդական դասընթացի լրացում: Ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է համալսարանների մաթեմատիկական մասնագիտությունների ուսանողների, մագիստրանտների և ասպիրանտների համար: Այն կարող է օգտակար լինել նաև մաթեմատիկայով և նրա կիրառություններով հետաքրքրվող հարակից ոլորտների մասնագետներին: