ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ > Մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները հոգեբանական հետազոտություններում

Մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները հոգեբանական հետազոտություններում

Ա.Ս. Գալստյան
Սույն ուսումնական ձեռնարկը կազմվել է ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի հոգեբանության բաժնի «Մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները հոգեբանական հետազոտություններում» դասընթացի ծրագրի հիման վրա: Ձեռնարկում ներկայացված է մաթեմատիկական վիճագրության մեթոդները, դրանց ընտրության և կիրառության սկզբունքները հոգեբանական հետազոտություններում: Պարզեցված ներկայացվում են հետազոտական տվյալների վերլուծության գործակիցներն ու գիտական հավաստման չափանիշները, բերվում են հաշվարկման օրինակներ: Նաև ձեռնարկն ընգրկում է համակարգչային ծրագրերի օգնությամբ հաշվարկների իրականացման հուշումներ: Նախատեսված է հոգեբանության ֆակուլտետների ուսանողների, ասպիրանտների և այն մասնգետների համար, ովքեր հետաքրքրված են հետազոտական տվյալների մշակման գրագիտությամբ: