ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ > Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ

Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ

Վահրամ Դումանյան
Ուսումնասիրվում են երկրորդ կարգի մասնական ածանցյալներով գծային դիֆերենցիալ հավասարումները և դրանց լուծումների կառուցման եղանակները: