ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ > Մաթեմատիկական անալիզ (դասախոսություններ)

Մաթեմատիկական անալիզ (դասախոսություններ)

Վաղարշակ Օհանյան
Ներկա ուսումնական ձեռնարկը հեղինակի »Մաթեմատիկական անալիզ» առաջին մաս (2007թ.) և «Մաթեմատիկական անալիզ» երկրորդ մաս (2013թ.) ձեռնարկների շարունակությունն է: Նշված և ներկա ձեռնարկներում շարադրված նյութերով ավարտվում է առարկայի համար նախատեսված ծրագիրը: Ուսումնական ձեռնարկում ամփոփ և մատշելի շարադրված է «Մաթեմատիկական անալիզ» առարկայի դասախոսությունների մշակված տարբերակը, որը հեղինակը երկար տարիներ կարդացել է Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի և ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետներում: Տեսական նյութը յուրացնելու համար բերված են մի շարք ուսուցողական օրինակներ իրենց լուծումներով: Նախատեսված է ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի և ֆիզիկայի ֆակուլտետների ուսանողների համար: Կարող է օգտակար լինել նաև մյուս բնագիտական ֆակուլտետների ուսանողներին: