Մարդու իրավունքներ և լրագրություն

Արման Ղարիբյան
Ձեռնարկում ամփոփ ներկայացվում են մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային, տարածաշրջանային և ազգային մեխանիզմները՝ անդրադառնալով մարդու իրավունքների լուսա- բանման առանձնահատկություններին։