Հայկական մանրանկարչություն

Խմբ.՝ Ռ. Գ. Դրամբյան
Մանրանկարչություն ; ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ