ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ > ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ > ԼՂՀ ՀՌՉԱԿՈՒՄԸ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ (1991_1994) ԹԹ.

ԼՂՀ ՀՌՉԱԿՈՒՄԸ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ (1991_1994) ԹԹ.

Հակոբյան Տ.
Աշխատության մեջ պատմագիտական հետազոտությունների, արխիվային հարուստ նյութերի, մամուլի և այլ փաստական տվյալների հիման վրա լուսաբանվում է հայոց նորագույն պատմության ամենաարդիական ու կարևոր իրադարձություններից մեկի` արցախահայության ազգային-ազատագրական պայքարի, ինչպես նաև հայկական երկրորդ պետականության` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման և պետական շինարարության պատմությունը: Աշխատանքում զետեղված նյութը և դրա հիման վրա արված եզրակացությունները կարող են օգտագործվել Արցախի պատմությանը նվիրված հատուկ դասընթացներում, ուսումնական ձեռնարկներում և հայ ժողովրդի պատմությամբ զբաղվող մասնագետների կողմից: