ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ > Լոկալ և պայմանական էքստրեմումներ

Լոկալ և պայմանական էքստրեմումներ

Կարեն Ավետիսյան
Ձեռնարկում շարադրված է մաթեմատիկական անալիզի կիրառական ուղղություններից մեկը՝ մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների էքստրեմումների տեսությունը։ Ներկայացված են լոկալ (բացարձակ) և պայմանական էքստրեմումների որոնման հիմնական մեթոդներն ու առանձնահատկությունները։ Բացի անհրաժեշտ տեսական նյութից ձեռնարկը պարունակում է 35 մանրամասն վերլուծված օրինակներ, ինչպես նաև ինքնուրույն աշխատանքի համար 60 վարժություններ իրենց պատասխաններով։ Ձեռնարկը նախատեսված է մաթեմատիկական, տնտեսագիտական և բնագիտական մասնագիտությունների ուսանողների համար։