Լեզվաշխարհ ժողովածու (6 պրակ)

Լեզվի պետական տեսչություն
ՀՀ ԿԳՆ լեզվի պետական տեսչությունը 2011 թվականին հրատարակում է երկամսյա պարբերականություն ունեցող «Լեզվաշխարհ» ժողովածուն, որտեղ տեղ են գտնում լեզվի հիմնախնդիրներին նվիրված բազմազան նյութեր: Ժողովածուն հասցեագրված է ինչպես մասնակիցներին, այնպես էլ ընթերցողների լայն շրջանակի: Հարմարության նկատառումներով բոլոր վեց պրակները միացվածծ են մեկ նիշքի մեջ: