Հոգեբանություն

Ա.Գ.Կովալյով, Ա.Ա. Ստեփանով, Ս.Ն. Շաբալին