ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ > Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության խնդիրներ և վարժություններ

Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության խնդիրներ և վարժություններ

Կիտբալյան Ա. Ս., Հակոբյան Ս. Ա., Միքայելյան Լ. Վ.