ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՖԻԶԻԿԱ > Կիսահաղորդչային նանոէլեկտրոնիկայի ֆիզիկական հիմունքները

Կիսահաղորդչային նանոէլեկտրոնիկայի ֆիզիկական հիմունքները

Ղազարյան Է.Մ.-