ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ > ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ > Կիլիկիայի Հայկական Պետության Պատմություն

Կիլիկիայի Հայկական Պետության Պատմություն

Գրիգոր Միքայելյան
Գիրքն ընդգրկում է Հայ ժողովրդի անցած պատմական ուշագրավ Հանգրվաններից մեկի՝ Կիլիկիայի Հյակական պետության երեքհարյուրամյա գույության (1080-1375 ԹԹ.) ժամանակաշրջանը: Հանգամանորեն քննարկվում է նրա ծագման, ծաղկման և անկման ընթացքը, լուսաբանվում քաղաքական, տնտեսական ու մշակութային առնչությունները, ներքին ու արտաքին հակամարտույթունների բնույթը, ընդգծվում նրա դերն ու նշանակությունը Հայ ժողովրդի պատմական զարգացման գործընթացում: Այն լույս է տեսել ռուսերեն 1952 թվականին և բնականաբար մասամբ կրում է ժամանակի գաղափարախոսության դրոշմը: Նախատեսվում է ինչպես մասնագետների, այնպես էլ ուսանողության և ընթերցող լայն զանգվածների համար: