ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ > Կառավարման հոգեբանության մի քանի հարցեր

Կառավարման հոգեբանության մի քանի հարցեր

Մ. Մ. Սահակյան
Ձեռնարկը կազմված է ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության, միջազգային հարաբերությունների, տնտեսագիտության ֆակուլտետներում դասավանդվող «Կառավարման հոգեբանություն» առարկայի դասընթացի բովանդակային թեմաների հիման վրա: