Կարամազով եղբայրներ. Հատոր առաջին

Դոստոևսկի Ֆ. Մ.