ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՔԻՄԻԱ > Ջրերի մաքրումը մակերևութային ակտիվ նյութերից

Ջրերի մաքրումը մակերևութային ակտիվ նյութերից

Փիրումյան Գ., Հարությունյան Լ.
Աշխատանքում ներկայացված են ջրերում ՄԱՆ-երի որակական և քանակական որոշման, ջրերից ՄԱՆ-երի հեռացման եղանակները: Աշխատանքը նախատեսված է Էկոլոգիական քիմիա և Քիմիա բաժիների ուսանողների, բնապահպանության և ջրային ռեսուրսների ոլորտի մասնագետների համար: