Ժամանակակից հայոց լեզվի դասընթաց

Սևակ Գ.
Ձեռնարկն ընդգրկում է ժամանակակից հայոց լեզվի պատմությունը, զարգացման փուլերը, հնդեվրոպական լեզվի մեջ ունեցած իր տեղը և տարբեր լեզուներից փոխառած արմատներն ու դրանց ընդլայնումները: