ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > Ցանկ > «Ժամանակակից Ադրբեջան» տեղեկագիրք

«Ժամանակակից Ադրբեջան» տեղեկագիրք

Վարուժան Գեղամյան, Էդգար Էլբակյան
Տպագրվում է Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ։ Տեղեկագրքում նկարագրվում են Ադրբեջանի Հանրապետության պատմու- թյան առանցքային դրվագները, ներկայիս քաղաքական և տնտեսական համակարգի, զինված ուժերի, սոցիալ-մշակութային կյանքի հիմնական առանձնահատկությունները։ Տեղեկագիրքը նախատեսված է արևելագետ- ների, քաղաքագետների, պատմաբանների, դիվանագետների, քաղաքա- կան գործիչների, ռազմական փորձագետների, ինչպես նաև տարածա- շրջանով հետաքրքրվող ընթերցողների լայն շրջանակի համար։