Իսահակյան. Երկեր

Իսահակյան Ա.
Գրքում տեղ են գտել Ավետիք Իսահակյանի բանաստեղծությունները, լեգենդները, պոեմները, արձակ բանաստեղծությունները, գեղարվեստական արձակը, հատվածներ հիշատակարանից, բանաստեղծի նամակները և հուշերը: