ԻՆԹԵԼ x86 ԱՍԵՄԲԼԵՐ (իրական ռեժիմ)

ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ Ա., ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ Շ.
Ձեռնարկն անդրադառնում է Ինթել x86 ասեմբլերի (իրական ռեժիմ) հիմնական հրամաններին, տվյալների ներկայացմանը, ասեմբլերով ծրագրավորման հիմնարար գաղափարներին: Պարունակում է մեծ թվով օրինակներ։ Ինքնուրույն աշխատանքի նպատակով յուրաքանչյուր բաժին համալրված է խնդիրներով և վարժություններով։ Նախատեսված է «ԷՀՄ ճարտարապետություն և ասեմբլեր լեզու» առարկայի ուսումնասիրության համար։