Ինքնատիրապետման արվեստը

Վլադիմիր Լևի
Գրքի հեղինակը գրող և հոգեբան բժիշկ է, հայտնի Է մասսայական ընթերցողի համար գրած գրքերով և հոգեբուժության ու հոգեբանության բնագավառի գիտական աշխատություններով։ Գրքի հիմնական բովանդակությունը ինքնատիրապետումն Է, պրակտիկ հոգետեխնիկան՝ միահյուսված հնագույն և ժամանակակից փորձի, հին ճշմարտությունների և նոր գաղափարների հետ։ Այն մի բժշկարան Է բոլորի համար և ներքին ինքնադաստիարակման պրակտիկում։