ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ > Ինֆորմատիկա և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմունքներ

Ինֆորմատիկա և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմունքներ

Ս.Է. Կոսեմյան, Ա.Ժ. Սմբատյան
Ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմունքներ: Ուսումնական ձեռնարկ.-Եր.: ՀԱԱՀ, 2013.-128էջ: Ներկայացված են ինֆորմացիայի տեսությունը, տեխնիկական և ծրագրային միջոցները, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները: