ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ > ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ > Ինֆորմատիկա և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմունքներ

Ինֆորմատիկա և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմունքներ

Ս.Է. Կոսեմյան, Ա.Ժ. Սմբատյան
Ներկայացված են ինֆորմացիայի տեսությունը, տեխնիկական և ծրագրային միջոցները, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները: