ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > Ցանկ > Ինչպես գրել գիտական աշխատանք պատմությունից

Ինչպես գրել գիտական աշխատանք պատմությունից

Հովհաննիսյան Հ.
Մեթոդական հանձնարարականները նպատակ ունեն ծանոթացնել պատմության գծով ասպիրանտներին և ուսանողներին` գիտական աշխատանք գրելու հմտություններին ու նրբություններին: Ուղեցույցում ներկայացված են ինչպես ատենախոսություն, այնպես էլ դիպլոմային ու կուրսային աշխատանք գրելու կարևորագույն փուլերն ու շարադրման սկզբունքները: Հանձնարարականներն ընդգրկում են գիտական աշխատանք գրելու ողջ ուղին՝ սկսած թեմայի ընտրությունից ու կառուցվածքից, աղբյուրների ու հանձնարարված գրականության մշակումից մինչև բուն պաշտպանական գործընթաց: