ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > Հայկական հարցն ու Հայոց ցեղասպանության խնդիրը թուրք բարձրաստիճան քաղաքական և ռազմական գործիչների հուշերում (XIX դարի վերջ-XX դարի կեսեր)

Հայկական հարցն ու Հայոց ցեղասպանության խնդիրը թուրք բարձրաստիճան քաղաքական և ռազմական գործիչների հուշերում (XIX դարի վերջ-XX դարի կեսեր)

Ռուբեն Մելքոնյան, Նաիրա Պողոսյան
Գրքում ներկայացված են Օսմանյան կայսրության և Թուրքիայի Հանրապետության քաղաքական, ռազմական կյանքում XIX դարի վերջից մինչև XX դարի կեսերը ակտիվ դերակատարում ունեցած գործիչների այն հուշերը, որոնք վերաբերում են Հայոց ցեղասպանությանն ու Հայկական հարցին: Այդ հուշերը վերլուծության են ենթարկվել պատմական իրադարձությունների ու իրավիճակի համապատկերում, ընդգծվել են դրանցում առկա ռասիստական, ցեղասպան մտածողության ցայտուն դրսևորումները: Գիրքը հասցեագրված է արևելագետներին, պատմաբաններին, քաղաքագետներին ու ընթերցող լայն շրջանակին: