ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > Ցանկ > Հռոմեական իրավունք

Հռոմեական իրավունք

Գ.Սաֆարյան, Ա. Եսայան
Ուսումնական ձեռնարկը հրատարակություն է երաշխավորել ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի գիտխորհրդի որոշմամբ Գառնիկ Հրաչիկի Սաֆարյան – իրավ. գիտ. դոկ., պրոֆեսոր Արմեն Կարլենի Եսայան - իրավ. գիտ. դոկտոր Հռոմեական իրավունք: Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան, 2011, 117 էջ Ուսումնական ձեռնարկում համակարգված ձևով շարադրված է հռոմեական իրավունքը դասընթացի հիմնական ինստիտուտները և ռեցեպցիան միջնադարյան Եվրոպայում: Ուսումնական ձեռնարկում ներկայացված է նաև Հռոմեական իրավունքի դասընթացի ծրագիրը: Ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է իրավաբանական բուհերի և իրավաբանական ֆակուլտետների համար: