Հռետորական խոսքի ուժը

Բաղդասարյան Հ.
Սույն աշխատությունը համառոտ ակնարկ է սովետական ժամանակակից քաղաքական հռետորական արվեստի պատմության, տեսության և պրակտիկայի մասին: Գրքում օգտագործված են հեղինակի նախորդ աշխատություններում եղած որոշ նյութեր, որոնք վերամշակվել և լրացվել են կուսակցության XXVII համագումարի, ՍՄԿԿ Կենտկոմի 1985 թ. ապրիլյան և 1987 թ. հունվարյան պլենումների որոշումների լույսով: Նախատեսվում է դասախոսների, պրոպագանդիստների, կուսակցական ու պետական աշխատողների համար: