Հրանտ Մաթևոսյան. Ստեղծագործությունը

Գրիգորյան Վ.
Մենագրությունը նվիրված է անվանի գրողի ստեղծագործությունների մեկնաբանությանը: Դրանք քննվում են Համաշխարհային գրականության առնչություններում, բացահայտվում են դրանց բովանդակային ու կառուցվածքային առանձնահատկությունները, փիլիսոփայական ու պատմական նախադրյալները: