Հրանտ Մաթևոսյան ստեղծագործությունը

Վ. Գրիգորյան
Մենագրությունը նվիրված է անվանի գրողի ստեղծագործությունների մեկնաբանությանը: Դրանք քննվում են համաշխահային գրականության առնչություններում, բացահայտվում են դրանց բովանդակային ու կառուցվածքային առանձնահատկությունները, փիլիսոփայական ու պատմական նախադրյալները: