Հովհաննես Շիրազ: Բանաստեղծը: Մարդը: Գիրք Ա

Մուրադյան Ս.
Սույն մենագրության հեղինակը, շուրջ քառորդ դար (1961-1984 թթ.) լինելով բանաստեղծի մտերիմներից մեկը, ներկայացրել է իր ճանաչած Հովհ. Շիրազ մարդուն ու բանաստեղծին և ըստ կարելվույն բնութագրել նրա ստեղծագործությունը: Բանաստեղծի գրական դիմանկարն ամբողջացնելու նպատակով ներառված են նաև հեղինակի նախկինում տպագրված հոդվածներ և ուսումնասիրություններ ՝ որոշակի լրացումներով ու բարեփոխումներով: Գիրքը նախատեսված է գրականագետների, ուսանողների, ուսուցիչների և ընթերցող լայն շրջանների համար: