Հովհաննես Շիրազ: Բանաստեղծը: Մարդը: Գիրք Ա

Մուրադյան Ս.