ՀՈՎՀԱՆ ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆ Տարոնի պատմություն

խմբ. Ա. Սահակյան
Հովհան Մամիկոնյանի անունով հայտնի այս «Պատմությունը» համարվում է 7-9-րդ դարերի սահմաններում գրված կամ հավաքված, խմբագրված ժողովածու: Առաջին մասում նեչկայացված է Հայաստանում` կոնկրետ Տարոնում քրիստոնեական կրոնի տարածման հանգամանքները: Երկրորդ մասը` քրիստոնեության հաստատումից հետո, օտար զավթիչների դեմ Տարոնի ժողովրդի դյուցազնական պայքարի էպիկական-գեղարվեստական պատկերումն է: